Algemene Voorwaarden
Junior Dutch Open

Inschrijvingen

 1. Met het verzenden van het inschrijfformulier geeft u aan dat deelnemer en staf/begeleiding akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van het Junior Dutch Open.
 2. Deelname aan dit toernooi staat open voor alle NBF-leden en leden met een IBF (International Bowling Federation) licentie tot 25 jaar (leeftijdsgrens: 1 september 2021). (art. 527)
 3. Tegelijk bij inschrijving dient te worden aangegeven of men gebruik maakt van een trainer/coach. Deze dient een gecertificeerde bowling trainer/coach te zijn. Bij aanmelding op de dag van spelen wordt aan de wedstrijdtafel gecontroleerd of de trainer/coach gecertificeerd is.
 4. Inschrijving voor het Junior Dutch Open is officieel, wanneer de betaling voor de entry/re-entry ontvangen en bevestigd is door de organisatie.
 5. De inschrijfgelden dienen te allen tijde ook bij niet verschijnen te worden voldaan.
 6. Met het verzenden van het inschrijfformulier geeft u aan dat deelnemer en staf/begeleiding akkoord gaan met het plaatsen van foto’s van de betreffende personen op de website en social media.
 7. Deelnemers worden ingedeeld op basis van leeftijd:
  • Klasse 1: Mixed tot 25 jaar
  • Klasse 2: Jongens tot 19 jaar
  • Klasse 3: Meisjes tot 19 jaar
  • Klasse 4: Jongens tot 16 jaar
  • Klasse 5: Meisjes tot 16 jaar
  • Klasse 6: Mixed tot 13 jaar
 8. Inschrijving voor de Desperado game is mogelijk vanaf 45 minuten voor aanvang van de Desperado. Deze wordt direct na de laatste serie van de voorronden gespeeld.

 

Financieel

 1. Het inschrijfgeld voor entries bedraagt:
  • Klasse 1: 55,00 euro
  • Klasse 2: 50,00 euro
  • Klasse 3: 50,00 euro
  • Klasse 4: 50,00 euro
  • Klasse 5: 50,00 euro
  • Klasse 6: 45,00 euro
 2. Het inschrijfgeld voor re-entries bedraagt:
  • Klasse 1: 50,00 euro
  • Klasse 2: 45,00 euro
  • Klasse 3: 45,00 euro
  • Klasse 4: 45,00 euro
  • Klasse 5: 45,00 euro
  • Klasse 6: 40,00 euro
 3. Het inschrijfgeld voor de Desperado game bedraagt 20 euro voor alle klassen.
 4. Het inschrijfgeld dient vooraf na inschrijving voldaan te worden. Deelnemers die het inschrijfgeld niet voldaan hebben voor aanvang van de door hen te spelen serie(s) zijn niet speelgerechtigd.
 5. Het inschrijfgeld dient vooruit doch uiterlijk 4 weken voor aanvang van het toernooi te zijn voldaan.

 

Restitutie betaling:

 1. Bij afmelding van een deelnemer binnen 4 weken voor aanvang van het toernooi zal het inschrijfgeld door de organisatie onder inhouding van 5% administratie en bankkosten terugbetaald worden.
 2. Bij annulering binnen een week voor aanvang toernooi wordt het inschrijfgeld alleen volledig gerestitueerd als er een verklaring van een arts overlegd kan worden.
 3. In alle andere gevallen zal geen inschrijfgeld worden terugbetaald.
 4. Bij annulering van het toernooi buiten de schuld van de organisatie om (Covid-19) zal het inschrijfgeld onder inhouding van 5% administratie en bankkosten worden terugbetaald.
 5. Voor het verwerken van de betalingen van het inschrijfgeld maakt het Junior Dutch Open gebruik van Mollie (https://www.mollie.com/). Om de betalingen te kunnen ontvangen zullen uw persoonsgegevens met Mollie gedeeld worden.

 

Gedragscode

 1. Met uw inschrijving gaat u tevens akkoord met de gedragscode, zoals deze opgesteld is door de organisatie van het Junior Dutch Open. De volledige gedragscode is op de website te lezen: Gedragscode
 2. De organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers en/of begeleiding/staf wanneer er in strijd met de Algemene Voorwaarde of de Gedragscode wordt gehandeld te weigeren. E.e.a. omschreven in artikel 527 lid 4 sportreglement NBF.
 3. Gedurende het toernooi dient iedereen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie en het personeel van Bowling Restaurant Menken.

 

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemers en begeleiding/staf die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie aansprakelijk worden gesteld. De organisatie van het Junior Dutch Open zal de aangerichte schade verhalen op de aansprakelijke persoon/personen.
 2. Aanwezigheid op het Junior Dutch Open geschiedt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers en/of bezoekers.
 3. Het betreden van Menken Bowling centrum en het gebruik van haar bowlingbanen door deelnemers aan het JUNIOR DUTCH OPEN is en geschiedt volledig voor eigen risico.
 4. De Organisatie van het Junior Dutch Open aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden of nog te lijden door bezoekers en/of deelnemers, ontstaan door welke oorzaak dan ook, tenzij die schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de Organisatie van het Junior Dutch Open ofwel door opzet of grove schuld van bestuursleden en/of vrijwilligers van Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.
 5. Indien spelers, trainers/coaches, begeleiders en ouders/verzorgers de in dit reglement gestelde verplichtingen niet, of niet behoorlijk nakomen, zijn zij volledig aansprakelijk en verplicht alle directe en indirecte schade te vergoeden die de Organisatie van het Junior Dutch Open daardoor lijdt dan wel in de toekomst nog zal gaan lijden.


Akkoordverklaring

 1. Door middel van het versturen van het inschrijfformulier verklaart deelnemer en begeleiding/staf akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geldend voor het Junior Dutch Open.